Sidst i 1990’erne besluttede man på højeste plan i Odd Fellow Ordenen, at man ville undersøge mulighederne for at starte en søsterloge på Vestegnen, og man henvendte sig til 5 søstre fra 3 københavnske loger og opfordrede dem til at gå videre med opgaven.

De pågældende søstre var alle på forskellig vis dybt involveret i deres egne loger, men da de alle syntes, at opgaven var spændende og udfordrende, gik de med stor iver og entusiasme i gang med det indledende arbejde.

De havde den glæde, at flere søstre helt uopfordret gik med i pionerarbejdet, og de kontaktede de 2 broderloger i Glostrup – broderloge nr. 95 - Frederik d. VIII og broderloge nr. 104 - Ethica – som de fra starten fik et godt samarbejde med. Dette samarbejde blev yderligere styrket under byggeriet af den nye logebygning på Hovedvejen 36-38, der fremover skulle huse alle tre loger.

.

Lathyrus historie

På forskellig vis oplyste gruppen om sine tiltag og ideer, og der blev bl.a. afholdt informationsmøder for interesserede, lige som Odd Fellow Bladet i marts 1998 bragte et interview med de 5 søstre.

Initiativgruppen blev fra starten kærligt omtalt som ”grønærterne”, og da logens navn skulle besluttes, faldt valget helt naturligt på LATHYRUS – betydningen af dette navn er ”min kærlighed er altfavnende”.

5. marts 1999 institueredes Odd Fellow Foreningen LATHYRUS.

12. august 2000 blev den nye logebygning, Hovedvejen 36-38, indviet.

14. oktober 2000 blev søsterloge nr. 88, LATHYRUS, institueret på smukkeste ritualmæssig vis.

LATHYRUS havde på det tidspunkt 30 medlemmer. LATHYRUS har haft den glæde at have stor fremgang og har p.t. 64 medlemmer.

LATHYRUS afholder sine møder 2. og 4. onsdag i måneden (samt 5. onsdag, når denne forekommer) fra kl. 19.00 til ca. 22.45

Der afholdes først møde i logesalen, og aftenen slutter med et let måltid i selskabslokalerne.

Logens Kulturelle Udvalg afholder 2-3 ud-af-huset arrangementer per termin.

Lathryus Devise:

Lathyrus altfavnende kærlighed min

for søstre du her skaber rammen

til venskab og kærlighed, sandhed så fin

med tre gyldne ringe sat sammen

Lathyrus du knytter med troskabens ånd

os sammen som søstre vi går hånd i hånd