Stående udvalg

Stående udvalg.

§ 163 Finansudvalget

§ 164 Revisionsudvalget

§ 165 Understøttelsesudvalget
J

§ 166 Sygeudvalg
Lene Kirsti Andersen (F)


§ 167 Anskaffelsesudvalg
Irene Rosenkrantz Lind (F)

§ 169 Instruktionsudvalget
Lene Kirsti Andersen (F)
Kirsten Nielsen
Hanne Valentin Nielsen
Birgith Cordel
Else M. Rasmussen

Særlige udvalg

Særlige udvalg

Fødselsdagsudvalget
Anna Huban
Vivi Voldfrom

Forretningsudvalg for logebygningen
Gurli Pirmo
Lene Kirsti Andersen
Eva Leander Mikkelsen (suppl.)

Over/Undermesterudvalget
Doris Nielsen
Lene Kirsti Andersen

Presse og Oplysningsudvalg
Irene Rosenkrantz Lind
Bente Jørgensen (suppl.)

Odd Fellow Hvile

Veteranforeningen

Storkøbenhavnske Logers Humanitære Fond

Ungdomsforeningen
Lone Larsen

Humanitært udvalg

Onsdagscafe udvalg
Kirsten Nielsen (F)
Birgtih Cordel
Jeannette Acs Scheuer

Særlige udvalg

Særlige udvalg:

Kreativt udvalg

Kulturelt udvalg

Etisk Udvalg
Susanne W. Hansen (F)
Birthe Gjerløv
Kirsten Nielsen
Jeannette Acs Scheuer

Matriarklejr nr 5. Hanna´s tilmeldematriark
Britta Adolfsen

Foto
Ulla Schilling Kramer
Hanne Valentin Nielsen

Teknisk udvalg

Rejseudvalget
Jeannette Acs Scheuer (F)
Britta Adolfsen
Helle Keller
Birgit Jensen
Henny M. Hansen

Dragtudvalget
Birgith Cordel
Hanne Valentin Nielsen


(F) = Formand for udvalget