Mærkedage


Hæderstegn:

8. marts 2017

Margit Thoustrup (50 år)

15. april 2017

Esther Swartz (40 år)

21. september 2017

Susanne W. Hansen (25 år)


Runde fødselsdage:

5. januar 2017

Lis Houmaa Madsen (70 år)

28. januar 2017

Esther Swartz (70 år)

3. februar 2017

Anne Dorte Bering Andernsen (60 år)

24. marts 2017

Jytte Graae Ulstrup (85 år)

10. april 2017

Else Margrethe Rasmussen (80 år)

25. juni 2017

Lise N. Rasmussen (85 år)

6. oktober 2017

Vivi Voldfrom (75 år)

5. december 2017

Birgith Cordel (70 år)